पाणीकपात

माणूस कायमच होता, खूप पाणी या भ्रमात, उडाली झोप त्याची, जेव्हा सगळी धरणं गेली तळात. काय करावा उपाय म्हणून बसला लावून कपाळी हात, शेवटी झाला